2007 Scott Henderson Trio, Graz, Austria.
Next | SHT | Home

Scott Henderson Trio